Szülői műhely - Kissné Pitz Ágnes

December 2-án péntek este 18 órától az Iskolában

December 2-án, péntek este 18 órától Kissné Pitz Ágnes, Extra Lesson, szabadvallás tanár, meseterapeuta előadásában arról hallhatunk, hogy mit is jelent a Vallásóra a Waldorf iskolában.

Mit és hogyan tanítanak?

Dogmák és szabadság kérdése gyermekkorban és felnőttkorban?

Ima és fohászok jelentősége


"Az igazgyöngy a harmattól fogan és születik / Tudva tudom mindig, ha körülvesz a csönd: / Isten szelleme a harmat, a Fiú a csönd, a gyöngy, / A kagyló az én várakozó, nyitott, ifjú lelkem."

Angelus Silesius

"A vallástanításnak elsősorban nem ismeretek átadásából kell állnia, hanem érzésbeli elmélyültségből."

"E tantárgy megjelenésének oka, hogy a Waldorf-iskola fontosnak tartja, hogy a tanuló valamilyen vallás oktatásban részesüljön. A tanítás a Waldorf-pedagógia módszerei és embertani megfontolásai alapján történik, az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva, a tanterv részeként. Ugyanúgy, ahogy az emberiség fejlődésének kezdetekor a tudomány, a művészet és a vallás együtt, egyméssal összefonódva jelent meg, ma sem jut érvényre az ember továbbhaladásának lehetősége vallásos érzések és az ehhez fűződő akarat nélkül."

idézet a Waldorf-kerettantervből

_____________________

További programok

Januárban ismét Martin Keizert láthatjuk vendégül, előadásában arról hallhatunk, mit is jelent a művészeti oktatás a Waldorf iskolákban. Majd Tolnai Antal a Nyelvoktatásról, Lechner Judit az iskolakertről, Szentkúti Márta a mesékről, történetekről tart előadást – mikor/mit és hogyan meséljünk!

Ahogy eddig is volt, az előadások után lehetőség van kérdezni az előadótól, beszélgetni szülőkkel/tanárokkal. Az előadások ideje alatt gyermekfelügyelet biztosított, gyertek bátran akkor is ha nem tudjátok kire bízni a gyerekeket!

Az idei évben a büfé szervezését az 5. osztály vállalta. A büféből befolyó összeget az Olimpia kiadásaira fordítják!

Az előadások látogatása ingyenes, de bizonyára tudjátok az előadók különböző összegű tiszteletdíjat kérnek és a gyermekfelügyeletet vállaló lányok is örülnek némi zsebpénznek! Ahogy eddig is volt, az előadás költségeihez kérjük, hogy mindenki lehetőségeihez mérten járuljon hozzá!

Várunk szeretettel mindenkit az idei év Szülői Műhely előadásaira!

A szervezők: Both Márti és Sütő Kinga