Iskola

A természet azt akarja, hogy a gyermekek gyermekek legyenek, mielőtt emberekké lennének. Ha a rendet meg akarjuk fordítani, koraérett gyümölcsöt termelünk, mely soha be nem érik és meg nem ízesedik.

Rousseau

A Waldorf iskoláról dióhéjban

A legfontosabb sajátosságok:

 • Államilag elismert tantervvel és pedagógiai programmal dolgozunk nyolc évfolyamon.
 • A közismereti tárgyakat 3-4 hetes szakaszos (epochális) rendben az osztálytanító oktatja.
 • A szakórákat – nyelv, zene, mozgás, kézimunka – egész évben folyamatos rendben szaktanárok tartják.
 • Az értékelés során folyamatos egyénre szóló szöveges értékelést adunk, nem az osztályzást alkalmazzuk.
 • A gyerekek a tanulás szerves részeként tankönyveiket maguk készítik, rajzokkal illusztrálják. nem használunk előregyártott tankönyveket.
 • A tananyag átadásában a gyerekek egyéni ritmusát és fejlődésük eltérő sajátosságait messzemenően figyelembe vesszük.
 • Nyolc éven át ugyanaz az osztálytanító kíséri a gyerekeket, ő jelenti az érzelmi biztonságot, munkáját a szaktanárok segítik.
 • A tanár a gyermek testi, lelki, szellemi valóját együtt fejleszti: a tudást élményekkel és alkotó tevékenységekkel széles alapokra helyezve adja át.
 • Alkalmazzuk a művészet nevelő és gyógyító erejét, az értelmi fejlesztéssel egyenrangúan művészi és kézműves készségeket is fejlesztünk, pl. festés, rajzolás, zene, fafaragás, szövés.
 • Első osztálytól kezdve minden évfolyam egy-egy drámaelőadással zárja az évet, amely szorosan kapcsolódik az adott osztályfok tananyagához és a gyerekek életkori sajátosságaihoz. A drámajátszás célja: felszabadult, elfogadó légkörben az alkotó együtt játszás megteremtése, melyben megszülethet, megerősödhet a belső biztonság, a rugalmas gondolkodás, formálódik az ön- és emberismeret.
 • A tanulás elengedhetetlen részének tartjuk a ritmust: a tanár rendszeresen váltogatja a tevékenységformákat, így könnyebben fenntartható a figyelem és az érdeklődés, és a változatosság fizikailag is ösztönzően hat a gyermekekre.
 • Az ünnepek ismétlődő ritmusa teremti meg az egész év egyensúlyát, folyamatosság érzését és erős közösségformáló ereje van

A szakórák:

Nyelvórák

Az első osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanulnak a gyerekek, nálunk angolt és oroszt, hogy két különböző nyelvcsaláddal ismerkedjenek meg. A nyelvórákon a gyerekek verseket, mondókákat játszanak el, szókincsük fokozatosan gyarapodik. Azt szeretnénk elérni, hogy megérezzék a nyelv szépségét, hangulatát, dallamát, ritmusát. A szavakat nem fordítjuk le mindig, a gyerekek többnyire maguktól találják ki a jelentésüket. A nyelvtan és az írásbeli feladatok később következnek.

Kézimunka óra

Kézimunka órán elsősök kötni tanulnak. A színes gyapjúfonal labdává, furulyatokká, báránykává és tarisznyává alakul a gyerekek keze által. A kötés mellett hajtogatnak, fűznek, ragasztanak, vágnak apróbb díszeket és ajándéktárgyakat készítve, miközben kezük finom mozgása fejlődik. A további évek során horgolnak, hímeznek, nemezelnek, babát varrnak, sokféle anyaggal és technikával ismerkednek meg.

Festés és rajzóra

A festés órán a színek világát fedezhetik fel a gyerekek. Ehhez jó minőségű akvarellpapírt és festéket használnak. A feladatokat egy történet vagy mese formájában ismerik meg, ezt élik át festés közben a gyerekek. Később egyre több festés- és rajztechnikával találkoznak, lenyűgöző alkotások kerülnek ki a gyerekek keze alól.

Zeneóra

Első osztályban különösen fontos, hogy sokat énekeljenek a gyerekek. A hozzájuk közel álló pentaton dalok fordulnak elő leggyakrabban. Kezdetben pentaton lírán, később furulyán zenélnek. A nagyobb gyerekek egyéni hangszerválasztás alapján tanulnak a zeneiskolában, és az ott tanultakat az osztállyal folyó közös zenélésbe is behozzák. Az éneklés a gyerekek számára a hétköznapok szerves része.