Egy kézfogásból érezzék, hogy te is tiszta, jó vagy!

Szerkesztette: Pálosi Kata
2015. november 20.

„Egy kézfogásból érezzék, hogy te is tiszta, jó vagy!” // Váci Mihály

A gyerekeket mindig nagyon érdekli, hogy mit csinál az óvó néni. Bármilyen új tevékenységbe kezdek, biztosan számíthatok az érdeklődésükre. Ha mindnyájan nem is vesznek részt a munkálatokban, a háttérben vagy a mellettem folyó játékból oda-odafutnak és elégedetten nyugtázzák a munka előrehaladását.

A jól átgondolt munkafolyamat előkészítésével - beleértve a szükséges anyagok, szerszámok előkészítését, a rendrakást és a tisztogatást is - lehetőséget adok a csatlakozásra. Fontos, hogy elég idő legyen mindenre, ne kelljen sürgetni, se félbehagyni azt, amit elkezdtünk. Az együttmunkálkodás során kialakul bennük a hasznosság és az együvé tartozás érzése. 

A gyermekek napi játékának folyamata összefügg az óvónő munkálkodásával. Ha hasznos munkát végzek, a gyerekek sokkal nagyobb kreativitással, képzelőerővel merülnek el játékaikban. Ha érzik magukon a felnőtt figyelő tekintetét, összezavarodnak és sokkal zaklatottabb lesz a játékuk. Ha a felnőttek el kezdenek fecserészni a szobában a gyerekek között, az is hasonló összevisszaságot okoz a játékukban.

Az előre eltervezett munka, az előkészületek mozdulatai helyettesíthetik a szóbeli magyarázatokat. A gyerekek biztonságban érzik magukat a munkálkodó felnőtt mellett. Azt tapasztalom, ha én nem találom a helyem és nem foglalom el magamat munkával, a gyerekek folyton tőlem várják konfliktusaik megoldását, elrendezését. Ha elmélyülten munkálkodom, akkor elrendezik maguk között, és csak akkor jönnek hozzám, ha valóban szükség van rám.

Az óvodában elsődlegesen a példamutatással tanítunk, az óvónő szeretetteljes odaadásban él a gyerekekkel. Minden mozdulata lelkének egy rezdülése is.

A gyermek nem tud nem utánozni, a körülötte lévőknek méltónak kell lenniük erre. 

„A gyermek környezetében nem engedhetjük meg magunknak, hogy mást érezzünk és gondoljunk, mint olyat, ami továbbvibrálhasson a gyermekben.”  // Rudolf Steiner: Nevelőművészet