Az óvodai nevelésről

Részletek a Váci Waldorf Óvoda pedagógiai programjából
rovat: 
Írások
2009. Február 17., Szerda

A Waldorf pedagógia az óvodás korban nagy hangsúlyt fektet a testi és a lelki erők sokoldalú fejlesztésére, a gyermek természetes fejlődési tempójának figyelembevételével.

Úgy rendezzük be a nevelői teret a gyermekek utánzó tevékenységéhez, hogy

a gyermekek az értelmes és áttekinthető tevékenységeket átélhessék és utánozhassák - így kerül fejlesztésre az átélés és cselekvés összefüggéseiben az értelmi képesség és felfogás;

a gyermekek a mesélések és előadott játékok által megkülönböztetett és művelt nyelvet vegyenek fel - így fejlesztik ki a nyelv által a mozgás és taglejtés kapcsolatában az átélést és a differenciált kifejezőképességet, mint az iskolai tanulási készség alapjait;

a gyermek a nevelőt tekintve példaképnek erkölcsi minőséget juttasson átélésébe és tevékenységébe - így kapcsolatba kerül az erkölcsiséggel anélkül, hogy ez, mint szabály vagy külső előírás nyomasztóan hatna;

a gyermek az év ünnepeit ritmikus ismétléssel énekelve, játszva, tánc­ és térkialakítás formájában előkészítse, részt vegyen azokon és végül a szülőkkel megünnepelje - az örömteli tevékenységben így lesznek a fogalmak, értékek és életük kialakításának egészséges elemei elevenek és egyre jobban megbecsültek;

a gyermek élmény- és formáló erejét a művészi tevékenykedések által (egyszerű festői és szobrászi alakítás, éneklés, euritmia, tánc, mozgás) felszínre hozza;

a gyermek a többi gyermekkel együttműködve szabad játék során megtanulja egyénileg továbbfejleszteni azt a képességét (intelligencia, fantázia, átélés, kézügyesség, szociális magatartás) amit elsajátított;

hogy felkeltse a gyermek lassan tudatossá váló érzékeit szociális környezete, a csoporton - valamint társadalmi és családi élethelyzetein - belüli felelősség iránt, s megtanuljon az előforduló feszültségeken felülkerekedni.