Dr. Pajorné Dr. Kugelbauer Ida

Új osztálytanító
2015. január 10.

Ida néni iskolánk új osztálytanítója 2015-től

Kedves Szülők! Örömmel értesítünk benneteket, hogy elsős osztálytanítónak Dr. Pajorné Dr. Kugelbauer Idát választotta a Tanári Konferencia. Fogadjátok Idát szeretettel! (TK)

Ida bemutatkozó levele

Dr. Pajorné Dr. Kugelbauer Ida vagyok. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító szakon, ének-zene és vizuális nevelés műveltségi területen 1999-ben végeztem. Ezt követően az Eszterházy Károly Főiskola rajz szakos tanárképzésén és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti karán a vizuális nevelőtanár szakon szereztem végzettséget. 1999-től 2009-ig tíz éven át az iskolán kívüli vizuális nevelésben vettem részt, ahol saját tematikák alapján tanítottam. Így a saját utamat jártam, kipróbálhattam olyan témákat, technikákat a tanítás során, amire az iskolai keretek között kevésbé lett volna lehetőségem.

Összegyűlt pedagógiai tapasztalataimat 2003 óta publikálom. 2009-től bekapcsolódtam a tanító és óvodapedagógus képzésbe az ELTE Tanító és Óvóképző Kar Vizuális Nevelési Tanszéken, majd 2013-tól a Neveléstudományi Tanszéken, mint óraadó oktató.

2008-ban megkezdtem a tanulmányait az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolában, ahol kutatási témám volt a Vizuális nevelés a Waldorf-iskolában. 2014-ban doktori fokozatot szereztem Summa cum laude minősítéssel.

A doktori kutatásom során lehetőségem nyílt arra, hogy a Waldorf-pedagógia elméletét és gyakorlatát is behatóan tanulmányozzam. Ennek eredményeként a tapasztalataimat 2014 ősz óta a Váci Waldorf Iskolában is kamatoztatom kézimunka szaktanárként. Így érlelődött meg bennem a döntés, hogy osztálytanítói feladatot vállaljak, és a rám bízott osztályban a vizuális szakórákat is vezessem.

fotó album